Štiepané palivové drevo

Štiepané palivové drevo

Ponúkame Vám štiepané drevo za bezkonkurenčné ceny. Dĺžka polien je 33 cm. Použité sú dreviny buk (45 %), hrab (45 %) a dub (10 %). Drevo má optimálne rozmery pre prikladanie do krbových kachlí, krbových vložiek, prípadne kotlov na pevné palivo. Štiepaním sa docielilo optimálne schnutie a bezproblémová manipulácia pri prikladaní.

Bežná cena za priestorový meter štiepaného dreva: 1 prm (1m x 1m x 1m ) = cca 90 € s DPH

Doprava

Palivové štiepané drevo je balené na samostatných paletách. Palivo Vám dovezieme na Vašu adresu v rámci Západoslovenského kraja. Dopravné náklady závisia od počtu objednaných paliet:

1 paleta : 15 EUR s DPH

2 palety : 20 EUR s DPH

3 palety : 25 EUR s DPH

4 palety : 30 EUR s DPH

Teória

Drevo
ako nositeľ energie má výhrevnosť 15 000 kJ / kg. Výhrevnosť dreva je tým vyššia, čím je drevo suchšie, odporúčame vlhkosť pod 20 %. Takúto vlhkosť má drevo sušené prirodzeným spôsobom, t.j. uložené na voľnom vzduchu, po dobu 2 až 3 roky. Výhrevnosť dreva je v podstate rovnaká pre všetky druhy, veľmi silno ju však ovplyvňuje vlhkosť. Veľmi nízku energetickú hodnotu má práchnivé drevo.

Pri spaľovaní sa z paliva uvoľňuje energia viazaná v jeho hmote. Všetky druhy energie, bez rozdielu jej formy, meriame v jednotkách, nazývaných Joule.

Pôsobenie tepla za časovú jednotku nazývame tepelný výkon. Jednotkou každej formy výkonu je Watt.

Vzťah medzi výkonom a energiou je 1 Watt = 1 Joule / sek, resp. 1 Ws = 1 Joule

V praxi používame násobky týchto jednotiek: 1 kW = 1 000 W
1 kWh = 3 600 kJ, resp. 860 kcal

Najlepšiu predstavu o energii paliva získame, ak ju budeme udávať všeobecne používanou jednotkou kWh.
1 kWh = 3 600 kJ, resp. 3,6 MJ

Pre názornosť, energia 1kg suchého palivového dreva 15 MJ vyjadrená v kWh je:
15 000 / 3 600 = 4,2 kWh