Parametre a popis jednotlivých dielcov

Betónová komínová tvárnica

Betónová tvárnica slúži ako vonkajší plášť komínového systému. Je vyrobená z hutneného betónu. Má presné rozmery a kvalitný materiál zabezpečuje vysokú pevnosť a odolnosť voči pôsobeniu vonkajších faktorov počasia. Pri stavbe komína sa jednotlivé betónové tvárnice spájajú murovacou maltou ( napr. UNIMALT, PROFIMALT a pod.) a preväzujú betonárskou oceľov ( roxor 6 - 10 mm) . Tvárnice sa vyrabájú v dvoch prevedeniach a to pre jednoprieduchový alebo dvojprieduchový komín.

Rozmer jednoprieduchovej tvárnice (všh): 340 x 340 x 250 mm, priemer otvoru - 260 mm

Rozmer dvojprieduchovej tvárnice (všh): 690 x 340 x 250 mm, priemer otvoru - 260 mm

Šamotová komínová tvárnica

Šamotová tvárnica tvorí vnútorný ( primárny ) plášť komínového telesa. Je odolná voči kyselinám. Slúži na odvod spalín ( produktov korenia ) od vykurovacieho telesa. Tvárnice sú dostupné v dvoch priemeroch - 160 a 200 mm. Hrúbka šamotu je 15 mm. Výška šamotovej tvárnice je 330 mm.

Šamotové pripojenie sopúcha

Tánto tvárnica slúži k pripojeniu dymovodov ( oceľových rúr vedúcich od spotrebiča ) k telesu komína. Je vyrobená z rovnakého materiálu ako šamotová komínová tvárnica. Rovnako sú dostupné dva priemery 160 a 200 mm. V závislosti od druhu pripájaného spotrebiča sa používa buď 45° pripojenie ( pre krbové vložky a spotrebiče s vysokým výkonom), alebo 90 ° pripojenie ( pre krbové kachle a kotle na pevné palivo ). Dĺžka tvárnice je 66 cm.

Šamotová tvárnica pre revízne dvierka

Táto tvárnica slúži k osadeniu revíznych dvierok k telesu komína. Vyrába sa v priemeroch 160 a 200 mm a výška tvárnice je 66 cm. Každé komínové teleso musí mať minimálne jeden revízny otvor.

Betónová krycia doska

Táto časť slúži na uzavretie hornej medzery medzi betónovou a šamotovou tvárnicou, pričom ponecháva voľný komínový prieduch. Chráni izoláciu pred vplyvmi prostredia a zabezpečuje tiež odtok dažďovej vody mimo stien komína ( má tzv. odkvapovú drážku). Je vyrobená z liateho betónu vystuženého kostrou z betonárskej ocele. Vyrába sa v štyroch prevedeniach podľa priemeru šamotovej tvárnice a počtu komínových prieduchov.

Rozmery dosky pre jednoprieduchový komín s priemerom šamotu 160 mm (všh): 500 x 500 x 60 mm, priemer otvoru 200 mm

Rozmery dosky pre jednoprieduchový komín s priemerom šamotu 200 mm (všh): 500 x 500 x 60 mm, priemer otvoru 260 mm

Rozmery dosky pre dvojprieduchový komín s priemerom obidvoch šamotov 200 mm (všh): 840 x 500 x 60 mm, priemer oboch otvorov 260 mm

Rozmery dosky pre dvojprieduchový komín s priemerom šamotu 160 mm a 200 mm (všh): 840 x 500 x 60 mm, priemer otvorov 200mm a 260 mm

Krycí kónus z nehrdzavejúcej ocele

Tento dielec je umiestnený a pripevnený k betónovej krycej doske a slúži k finálnemu ukončeniu komína. Uzatvára medzeru medzi okrajom betónovej krycej dosky a šamotovou tvárnicou. Kónický tvar pri prúdení vzduchu okolo kónusu zvyšuje jeho rýchlosť, čím zvyšuje rýchlosť prúdenia spalín z komínového prieduchu a zvyšuje ťah komína. Vyrába sa v dvoch priemeroch 200 a 160 mm. V každom priemere sú tiež dostupné dve prevedenia - so strieškou a bez nej. Strieška bráni vnikaniu dažďovej vody a snehu do komínového prieduchu. Konus je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 0,9 mm

Žiaruvzdorný šamotový tmel

Na spájanie šamotových dielcov sa používa žiaruvzdorný tmel RUDOKIT v plastových vedierkach po 2 kg. Maximálna tepelná odolnosť je 1400 °C. Tmel je už pripravený k aplikácii a je vo forme pasty.

Izolačný materiál

Ako izolačný materiál je použitý expandovaný PERLIT. Je to materiál bežne používaný v strojárskom priemysle, hutníctve a v stavebníctve v oblasti izolácií. Materiál je vo forme granúl ( ako drvený polystyrén ) čo umožňuje ľahkú manipuláciu. Izolácia vypĺňa priestor medzi betónovou tvárnicou a šamotovou tvárnicou.