Cenník

Konkrétnu cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru. Stačí zavolať na niektorý z telefonických kontaktov alebo zaslať e-mailovú požiadavku.

Vysvetlenie k cenovým zostavám

V tabuľkách sú základné štvormetrové zostavy komínov pre každý variant komína ( pr.160mm/90°, pr. 160 mm/45°, pr.200/90°, pr. 200/ 45°). Táto štvormetrová zostava už obsahuje jednotlivé dielce nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie komína. Ďalšie zväčšovanie výšky komína sa robí iba pridávaním betónových a šamotových tvárnic. Väčšina spotrebičov vyžaduje minimálnu účinnú výšku ( výška od pripojenia dymovodov po koniec komína) aspoň 5 metrov aby bol dosiahnutý potrebný prevádzkový ťah komína. Pod tabuľkou je ešte približný nápočet sumy za každý ďalší meter komína. Keďže každý komín by sa mal zostaviť na mieru pre konkrétny druh spotrebiča, umiestnenia komína (exteriér, interiér), nadmorskej výšky a ďalších faktorov - tieto ceny sú orientačné a presnú kalkuláciu Vám zostavíme na základe Vašich požiadaviek. Ideálne je ak nám pošlete Vašu požiadavku e-mailom alebo telefonicky ( pozrite " Kontakty "). Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami všetky podrobnosti.

Komín s priemerom 160 mm a pripojením 90°
4m/ pr.160mm/90° pripojeniePočet /ks/Cena za kus /EUR s DPH/Cena spolu / EUR s DPH/Akcia - 15 %
Betónová tvárnica165,3785,9273,03
Pripojenie sopúcha136,9136,9131,37
Tvarovka na komínové dvierka136,9136,9131,37
Šamotová vložka88,1164,8855,15
Krycia betónová doska115,9715,9713,57
Krycí konus bez striešky137,8537,8532,17
Komínové dvierka plechové19,639,638,19
Rudokit tmel17,867,866,68
Perlit 125 lit.114,7114,7112,50
SPOLU 310,64 264,04

Každý ďalší bežný meter

Cena každého ďalšieho metra je cca 44 Eur s DPH ( odchýlka +-2 Eurá)

Komín s priemerom 160 mm a pripojením 45°
4m/ pr.160mm/45° pripojeniePočet /ks/Cena za kus /EUR s DPH/Cena spolu / EUR s DPH/Akcia - 15 %
Betónová tvárnica165,3785,9273,03
Pripojenie sopúcha196,0196,0181,61
Tvarovka na komínové dvierka136,9136,9131,37
Šamotová doska88,1164,8855,15
Krycia betónová doska115,9715,9713,57
Krycí konus bez striešky137,8537,8532,17
Komínové dvierka plechové19,639,638,19
Rudokit tmel17,867,866,68
Perlit 125 lit.114,7114,7112,50
SPOLU 369,74 314,28

Každý ďalší bežný meter

Cena každého ďalšieho metra je cca 44 Eur s DPH ( odchýlka +-2 Eurá)

Komín s priemerom 200 mm a pripojením 90°
4m/ pr.200mm/90° pripojeniePočet /ks/Cena za kus /EUR s DPH/Cena spolu / EUR s DPH/Akcia - 15 %
Betónová tvárnica165,3785,9273,03
Pripojenie sopúcha141,6241,6235,38
Tvarovka na komínové dvierka141,6241,6235,38
Šamotová vložka810,7085,6072,76
Krycia betónová doska115,9715,9713,57
Krycí konus bez striešky137,8537,8532,17
Komínové dvierka plechové19,639,638,19
Rudokit tmel17,867,866,68
Perlit 125 lit.114,7114,7112,50
SPOLU340,78289,66

Každý ďalší bežný meter

Cena každého ďalšieho metra je cca 50 Eur s DPH ( odchýlka +-2 Eurá)

Komín s priemerom 200 mm a pripojením 45°
4m/ pr.200mm/45° pripojeniePočet /ks/Cena za kus /EUR s DPH/Cena spolu / EUR s DPH/Akcia - 15 %
Betónová tvárnica165,3785,9273,03
Pripojenie sopúcha1117,30117,3099,71
Tvarovka na komínové dvierka141,6241,6235,38
Šamotová vložka810,7085,6072,76
Krycia betónová doska115,9715,9713,57
Krycí konus bez striešky137,8537,8532,17
Komínové dvierka plechové19,639,638,19
Rudokit tmel17,867,866,68
Perlit 125 lit.114,7114,7112,50
SPOLU416,46353,99

Každý ďalší bežný meter

Cena každého ďalšieho metra je cca 50 Eur s DPH ( odchýlka +-2 Eurá)

Konkrétnu cenovú ponuku Vám vypracujeme na mieru. Stačí zavolať na niektorý z telefonických kontaktov alebo zaslať e-mailovú požiadavku.