Teória

Komín

Komín je jednou z najzaťažovanejších stavebných konštrukcií v dome. Okrem mechanického zaťaženia naň vplývajú aj ďalšie fyzikálne záťaže ako je náhla zmena teplôt, striedanie vlhkostí, rýchly prietok horúcich spalín, ako aj pôsobenie chemických zlúčenín tvorených pri horení a pri styku spalín s okolitým prostredím.

Pri nedostatočnej údržbe komína, ale taktiež pri dlhodobo využívaných ( starých ) komínoch dochádza k usadzovaniu častíc obsiahnutých v spalinách v komínovom prieduchu. Postupne sa jeho priemer zmenšuje. Tento proces spôsobuje účinnosť komína jeho ťah a tým aj problémy so spaľovaním vo vykurovacom telese. Kachle dymia do priestoru, zvyšuje sa spotreba paliva.  

Okrem už spomenutých problémov môže tento proces viesť až ku POŽIARU KOMÍNA. Tento vznikne väčšinou zapálením usadenín a vrstvy dechtu v telese komína. Teplota pri tom môže dosiahnuť až 1200 °C. Požiar sa môže preniesť až na vonkajší plášť odkiaľ sa prenesie na konštrukciu strechy, izolácie a pod.