Návod na stavbu komína NEXX z betónových tvárnic so šamotovou vložkou

A) Základ komína.
Pri stavbe komína v je nutné vybudovať pod komínom základovú pätku. Táto by mala siahať minimálne do nezámrznej hĺbky ( pre každú lokalitu je špecifická), a mala by na šírku presahovať aspoň 10 cm cez okraj tvárnice. Po vyzretí betónu sa na pätku položí izolácia proti vlhkosti. Na ňu do lôžka z malty položíme betónovú tvárnicu (odporúčame pracovať s vodováhou), do ktorej osadíme prvú šamotovú vložku ( vycentrujeme a taktiež zospodu zafixujeme maltou. Dno šamotovej tvárnice vyplníme maltou a vyspádujeme do takej výšky aby sme mohli navŕtať otvor pre odvod kondenzátu.

B) Čistiaci otvor ( komínové dvierka)
Na vrstvu malty položíme ďalšiu betónovú tvárnicu ( prebytočnú maltu odstránime), a do nej šamotový dielec s čistiacim otvorom na vrstvu tmelu RUDOKIT. Vytlačený tmel zotrieme a spoj vyhladíme špongiou. Na ďalšej betónovej tvárnici si vyrežeme otvor pre osadenie komínových dvierok. Medzeru medi betónovou tvárnicou a šamotovou tvárnicou s kontrolným otvorom po celom obvode vyplníme minerálnou vlnou, čím zabránime vysypaniu izolačného materiálu. Izolačný materiál PERLIT, ktorým pri ďalšom postupe budeme izolovať šamotové tvárnice umožňuje ich dilatáciu (zmenu rozmerov vplyvom teploty), odvetranie priestoru medzi šamotom a betónovou tvárnicou.

C) Šamotové pripojenie pre dymovod (90° alebo 45°)
Šamotové pripojenie osadíme do lôžka z RUDOKITU. Nasledujúcu betónovú tvárnicu vyrežeme uhlovou brúskou po celej výške tak, že medzera medzi betónovým plášťom a šamotom bude minimálne 3 cm. Vzniknutú medzeru taktiež vyplníme minerálnou vlnou.
Pri ďalšom postupe už len kladieme šamotové tvárnice na rudokit a betónové tvárnica na maltové lôžko. Priestor medzi nimi vypĺňame perlitom.

D) Ukončenie komína
Trojuholníkové otvory v rohoch betónových tvárniciach zalejeme cementovou maltou. Do hmoždiniek umiestnených na spodnej strane betónovej krycej dosky upevníme kotviace výstuže s priemerom 6 mm. Kryciu dosku položíme do betónového lôžka na poslednú betónovú tvárnicu. Potom na ňu osadíme posadíme nerezový kónus. Zmeriame výšku od vrcholu nerezového kónusu po predposlednú šamotovú tvárnicu a podľa nej skrátime poslednú šamotovú tvárnicu.

E) Pokyny
Trojuholníkové otvory v rohoch tvarovky zalievame cementovou maltou (mliekom), a vložíme do nich betonársku oceľ štandardne s priemerom 8 mm (poraďte sa so statikom). V prípade potreby napojenia oceľových prútov, by mal byť ich prekryv aspoň 15 cm. Pri kladení betónových tvárnic odstraňujeme prebytočnú maltu, aby nedošlo ku styku malty so šamotom ako aj pre uľahčenie prác pri povrchovej úprave komínového plášťa (omietanie, sieťkovanie, stierkovanie a pod.). Pri spájaní šamotových tvárnic používame dostatočné množstvo tmelu RUDOKIT aby sa v spoji nevyskytli chyby. Prebytočný tmel zase odstraňujeme a spoj čo najlepšie vyhladíme vlhkou špongiou, čím minimalizujeme odpor a prekážky pri prúdení spalín komínom. Komínové teleso musí byť minimálne každých 4 m staticky zabezpečené ukotvením do steny.
Pri prechode komína stropom odporúčame pripraviť otvor v strope z každej strany aspoň o 3 cm väčší , a takto vzniknutú medzeru medi stropom a plášťom komína zaizolovať ( minerálna vlna, izolačné dosky a pod.). Vzdialenosť telesa plášťa od drevených konštrukcií musí byť minimálne 10 cm a medzera sa taktiež vyplní izoláciou.

Celú stavbu komína odporúčame konzultovať so statikom.