Frézovanie

Frézovanie komína je proces pri ktorom sa mechanicky zväčší priemer komína na požadovaný priemer čím sa komínový prieduch renovuje. Je to efektívny a rýchly spôsob ako sa vyhnúť stavbe nového komína, ktorá je časovo aj finančne náročná.
Do vyfrézovaného otvoru sa vkladá jednoplášťová nerezová rúra.

Výhody frézovania
- Zlepšenie ťahu komína
- Bezstarostná a jednoduchá údržba
- Eliminácia stavby nového komína
- Odstránenie dechtovej vrstvy
- Odstránenie vlhnutia a zápachu z komína
- Elimináciu nebezpečenstva požiaru komína