Frézovanie komínov

Komín

Komín je jednou z najzaťažovanejších stavebných konštrukcií v dome. Okrem mechanického zaťaženia naň vplývajú aj ďalšie fyzikálne záťaže ako je náhla zmena teplôt, striedanie vlhkostí, rýchly prietok horúcich spalín, ako aj pôsobenie chemických zlúčenín tvorených pri horení a pri styku spalín s okolitým prostredím.

Pri nedostatočnej údržbe a pri dlhšom fungovaní sa komínový prieduch zanáša časticami spalín čím sa zmenšuje jeho priemer. Takto sa znižuje jeho účinnosť ako aj bezpečnosť samotnej prevádzky. Nastávajú problémy s ťahom komína, kachle ( krbová vložka alebo kotol ) začínajú dymiť, stúpa spotreba paliva a pod. Ak tento proces pokračuje môže dôjsť k zničeniu komínového telesa a čo je horšie aj k požiaru domu a stratám na životoch pôsobením CO.