Vložkovanie

Materiál na vložkovanie

Do vyfrézovaného komína vkladáme antikorovú jednovrstvovú rúru s hrúbkov 0,6 a 1,0 mm. Dostupné priemery antikorovej vložky: 120, 130, 140, 150, 160, 180 a 200 mm.
Materiálový kód: NEREZ EN 1:4404